10 zmian podatkowych o których musisz wiedzieć
Skontaktuj się z nami, pracujemy w godz. 8:30-17.00
DZIAŁAMY RAZEM
brdi fundusz pio
KSIĘGOWOŚĆ

KSIĘGOWOŚĆ

na miarę Twoich potrzeb

Analizujemy, doradzamy a także dokonujemy
wszelkich operacji księgowych i płacowych!

JAKO NIELICZNI KSIĘGUJEMY NA WIELU PROGRAMACH

JAKO NIELICZNI KSIĘGUJEMY NA WIELU PROGRAMACH

SYMFONIA, ENOVA, OPTIMA, RAKS ORAZ E-KSIEGOWOSC

Nie boimy się nowości, wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom naszych Klientów

10 zmian podatkowych o których musisz wiedzieć

Przedstawiamy listę 10 najważniejszych zmian w podatkach które weszły w życie wraz z rokiem 2020.

1. BIAŁA LISTA W PIT/CIT 

Od  01.01.2020 r. podatnicy PIT/CIT nie rozliczą kosztów uzyskania przychodów w części, w jakiej płatność została dokonana przelewem na rachunek inny niż zawarty na dzień zlecenia przelewu na Białej liście. Dotyczy to jednak tylko transakcji, której stronami są przedsiębiorcy i której jednorazowa wartość brutto, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza 15 000 zł,

Podatnik może uwolnić się od tych sankcji, jeżeli w ciągu 3 dni kalendarzowych od dnia zlecenia przelewu złoży do naczelnika urzędu skarbowego właściwego dla wystawcy faktury zawiadomienie o zapłacie na niezgłoszony na Białą listę rachunek. Zdaniem przedstawicieli Ministerstwa Finansów wystarczające powinno być złożenie zawiadomienia również do własnego urzędu, gdyż organ ten powinien wówczas przekazać informację do właściwego urzędu.

 

2. BIAŁA LISTA W VAT 

Od  01.01.2020 r. zapłata należności przelewem za dostawę towarów lub świadczenie usług z naruszeniem przepisów o Białej liście będzie skutkować solidarną odpowiedzialnością nabywcy za zobowiązania podatkowe w zakresie VAT (w części przypadającej na daną dostawę towarów lub świadczenie usług). Oznacza to, że przedsiębiorcy, którzy dokonają wpłaty na nieprawidłowy rachunek mogą odpowiadać za podatek VAT, którego nie zapłacił ich kontrahent.

Sankcja powyższa ma zastosowanie wyłącznie przypadku gdy stronami transakcji są podatnicy VAT, zaś jednorazowa wartość transakcji, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza 15 000 zł lub równowartość tej kwoty (wg średniego kursu walut obcych ogłaszanego przez NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień dokonania transakcji).

 

3. MIKRORACHUNEK PODATKOWY

Mikrorachunek podatkowy to indywidualny rachunek podatkowy, który służy do wpłat PIT, CIT i VAT. Od 01.01.2020 r. podatnicy i pracodawcy-płatnicy zapłacą PIT, CIT i VAT do urzędu skarbowego za jego pomocą. Dotyczy on wszystkich podatników, także tych nieprowadzących działalności gospodarczej.

Dotychczasowe rachunki urzędów skarbowych do wpłat PIT, CIT i VAT będą aktywne do 31 grudnia 2019 r., po tym terminie wpłat należy dokonywać na mikrorachunek podatkowy.

Podatki inne niż PIT, CIT i VAT będzie dalej wpłacać się na dotychczasowych zasadach, czyli na rachunki podatkowe urzędów skarbowych, zgodnie z wykazem numerów rachunków bankowych urzędów skarbowych Krajowej Administracji Skarbowej (obowiązującym od 1 stycznia 2020 r.). 

https://www.podatki.gov.pl/mikrorachunek-podatkowy/

https://www.podatki.gov.pl/generator-mikrorachunku-podatkowego/

 

4. ULGA ZA ZŁE DŁUGI W PODATKACH DOCHODOWYCH (PIT/CIT)

Od  01.01.2020 r.  jeżeli podatnik nie otrzyma zapłaty w ciągu 90 dni od upływu terminu płatności to może zmniejszyć podstawę opodatkowania w podatku dochodowym (PIT/CIT) o wartość niezapłaconej należności, przy czym zmniejszenia dokonuje się w zeznaniu podatkowym składanym za rok podatkowy, w którym upłynęło 90 dni od dnia upływu terminu zapłaty określonego na fakturze (rachunku) lub w umowie.

Jednocześnie dłużnik , który nie zapłacił zobowiązania w ciągu 90 dni od upływu terminu płatności - będzie zobowiązany do zmniejszenia kwoty kosztów uzyskania przychodu  w zeznaniu podatkowym składanym za rok podatkowy, w którym upłynęło 90 dni od dnia upływu terminu zapłaty określonego na fakturze (rachunku) lub w umowie.

 

5. JPK VDEK

W 2020 roku zostanie wprowadzona nowa struktura Jednolitego Pliku Kontrolnego. Na

etapie projektu nazywana jest plikiem JPK VDEK lub po prostu nową strukturą JPK, która zastąpi dotychczasową deklarację VAT oraz plik JPK VAT.

Zgodnie z przepisami przejściowymi obowiązek wysyłki nowej struktury Jednolitego Pliku Kontrolnego zostanie nałożony od:

–– 1 kwietnia 2020 roku na dużych przedsiębiorców,

–– 1 lipca 2020 roku na mikro, małych i średnich przedsiębiorców.

 

6. SPLIT PAYMENT OBOWIĄZKOWY DLA TRANSAKCJI POWYŻEJ 15.000 ZŁ

Od 01.11.2019 r. wprowadzony został obowiązkowy split payment dla niektórych rodzajów transakcji.

Zgodnie z ustawą obowiązkowe zastosowanie split payment wystąpi, gdy łącznie spełnione zostaną następujące warunki:

1. obowiązek podatkowy, dostawa towarów lub świadczenie usług oraz data wystawienia faktury przypada po 31 października 2019 roku,

2. wartość brutto transakcji wynosi powyżej 15 tys. zł lub równowartość tej kwoty,

3. co najmniej jedna pozycja z faktury zawarta została w załączniku 15 znowelizowanej ustawy o VAT,

4. sprzedawca oraz odbiorca są podatnikami(transakcja B2B, niezależnie czy nabywcą jest podatnik VAT czynny czy zwolniony).

Jeżeli podatnik wystawi fakturę bez adnotacji „mechanizm podzielonej płatności”, to naczelnik urzędu skarbowego lub naczelnik urzędu celno-skarbowego ustala dodatkowe sankcje podatkowe w wysokości 30% kwoty podatku wykazanej na tej fakturze.

 

7. FAKTURA TYLKO Z NIP

Od  01.01.2020 r.  przedsiębiorcy będą mogli wystawić fakturę do paragonu wyłącznie w sytuacji, gdy sprzedawca zamieści NIP nabywcy na paragonie.

Zgodnie z nowym brzmieniem art. 106b ust. 5 ustawy o VAT, w przypadku sprzedaży na rzecz podmiotu prowadzącego działalność, faktura do paragonu może zostać wystawiona wyłącznie w sytuacji, gdy na paragonie potwierdzającym dokonanie sprzedaży zostanie zamieszczony NIP nabywcy. Sprzedawca nie ma prawa wystawienia faktury do paragonu, który nie będzie zawierać numeru NIP nabywcy, pomimo zgłoszenia takiego żądania przez nabywcę

 

8. Ułatwienia dla firm w spadku

Korzystną zmianą dla podatników PIT będzie też przyjęcie rozwiązania, zgodnie z którym całość dochodu z tytułu prowadzenia  przedsiębiorstwa, w skład którego wchodzi udział zmarłego małżonka przedsiębiorcy zarządzany przez tymczasowego przedstawiciela, będzie opodatkowany wyłącznie przez żyjącego współmałżonka – z pominięciem praw do udziału w zysku nabywców udziału zmarłego małżonka.  

W tym przypadku będzie się przyjmować, że żyjący współmałżonek jest właścicielem całego przedsiębiorstwa, w tym również udziału zmarłego małżonka i innych nabytych w tym okresie składników majątku przedsiębiorstwa.

 

9. Nowe regulacje dla kas rejestrujących

Od  01.01.2020 r.  będzie obowiązek posiadania kas rejestrujących online dla podatników, którzy:

  • świadczą usługi naprawy pojazdów silnikowych i motorowerów, w tym naprawy opon, ich zakładania, bieżnikowania i regenerowania, oraz w zakresie wymiany opon lub kół dla pojazdów silnikowych i motorowerów,
  • sprzedają benzynę silnikową, olej napędowy, gaz przeznaczony do napędu silników spalinowych.

 

10. Wiążąca Informacja Stawkowa (WIS)

Od 01.11.2019 r. wprowadzono Wiążącą Informację Stawkową (WIS). Wiążąca Informacja Stawkowa ma umożliwić uzyskanie prawomocnej informacji dotyczącej stawki VAT, właściwej dla danego towaru, bądź usługi. Uzyskana informacja, będzie wiążąca dla organu podatkowego.

INNE ARTYKUŁY Z TEGO DZIAŁU
Nowy wzór deklaracji VAT-IM

Nowy wzór deklaracji VAT-IM

Ministerstwo Finansów przygotowało nowy wzór deklaracji importowej dla podatku od towarów i usług (VAT-IM) oraz załącznika do niej, czyli informacji o dokonanym imporcie towarów (VAT-IM/A).
PIT za 2020 rok w tym roku rozliczymy do końca maju

PIT za 2020 rok w tym roku rozliczymy do końca maju

W związku z pandemią i wprowadzonymi przepisami, czas na złożenie PIT za 2019 rok został wydłużony i tak, zamiast do 30 kwietnia, jak to było w poprzednich latach, deklarację możemy złożyć do 31 maja (niedziela), a w związku z tym, że jest to dzień wolny od pracy, to do 1 czerwca.
Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przedłużony

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przedłużony

Od 6 maja żłobki i przedszkola mogą być otwarte, będzie to indywidualna decyzja organu założycielskiego i podjęta we współpracy z powiatowymi służbami sanitarnymi i konsultacji z rodzicami.
Pracownicy delegowani a COVID-19

Pracownicy delegowani a COVID-19

W związku z ograniczeniami dla pracowników oddelegowanych skontaktowaliśmy się zarówno z Ministerstwem Pracy, Ministerstwem Spraw Wewnętrznych jak i Dyrekcja Straży Granicznej. Wiemy, że sprawa pracowników delegowanych będzie rozpatrywana przez powyższe Instytucje.
Obowiązkowy rejestr Akcjonariuszy przy Spółce Akcyjnej

Obowiązkowy rejestr Akcjonariuszy przy Spółce Akcyjnej

Od 01.01.2021 r. akcje wszystkich spółek akcyjnych będą podlegać obowiązkowemu zarejestrowaniu w rejestrze akcjonariuszy (art. 328(1) KSH).
Opracowanie SPECUSTAWY Tarcza Antykryzysowa 2.0 i 1.0

Opracowanie SPECUSTAWY Tarcza Antykryzysowa 2.0 i 1.0

Dziś przedstawiamy opracowanie SPECUSTAWY Tracza Antykryzysowa 2.0 i 1.0 która została podpisana przez prezydenta. 
Opracowanie SPECUSTAWY Tarcza Antykryzysowa 1.0

Opracowanie SPECUSTAWY Tarcza Antykryzysowa 1.0

Po bardzo intensywnym wczorajszym dniu udało się przygotować podsumowanie materiału związanego z opracowaniem zasad Tarczy antykryzysowej.
ZUS - Tarcza Antykryzysowa (WNIOSKI)

ZUS - Tarcza Antykryzysowa (WNIOSKI)

Regulacje w życie wchodzą 1 kwietnia 2020 roku, a w nich znajdziemy ochronę zatrudnienia oraz zmniejszenie obciążeń i zachowanie płynności finansowej w firmach.
Ulgi dla przedsiębiorców - ZUS

Ulgi dla przedsiębiorców - ZUS

Jakie propozycje przygotował dla nas ZUS w związku z pandemią koronawirusa?
Zasiłek opiekuńczy z powodu koronowirusa - PDF oświadczenia

Zasiłek opiekuńczy z powodu koronowirusa - PDF oświadczenia

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy na czas opieki nad dzieckiem w związku z pandemią COVID-19 przysługuje rodzicom dzieci do lat 8 których żłobki i przedszkola zostały zamknięte. Dodatkowy warunek jest taki, że muszą oni być objęci ubezpieczeniem chorobowym.
strefa klienta

STREFA KLIENTA