Podatek u źródła
Skontaktuj się z nami, pracujemy w godz. 8:30-17.00
DZIAŁAMY RAZEM
mbank oscbr brdi fundusz pio
JESTEŚMY PARTNEREM OGÓLNOPOLSKIEJ SIECI CERTYFIKOWANYCH BIUR RACHUNKOWYCH

JESTEŚMY PARTNEREM OGÓLNOPOLSKIEJ SIECI CERTYFIKOWANYCH BIUR RACHUNKOWYCH

Sieć OSCBR powstała w ramach wspólnego przedsięwzięcia mBanku i SuperKsięgowej. Należą do niej lokalne biura księgowe, które zapewniają wysiki standard usług oraz wykorzystują nowoczesny system księgowy online. Jako biuro rachunkowe zaangażowane w projekt musieliśmy spełnić wysokie wymagania jakościowe mBanku i SuperKsięgowej oraz przejsć proces certyfikacji.

KSIĘGOWOŚĆ

KSIĘGOWOŚĆ

na miarę Twoich potrzeb

Analizujemy, doradzamy a także dokonujemy
wszelkich operacji księgowych i płacowych!

JAKO NIELICZNI KSIĘGUJEMY NA WIELU PROGRAMACH

JAKO NIELICZNI KSIĘGUJEMY NA WIELU PROGRAMACH

SYMFONIA, ENOVA, OPTIMA, RAKS ORAZ E-KSIEGOWOSC

Nie boimy się nowości, wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom naszych Klientów

Podatek u źródła

Polscy przedsiębiorcy nabywający usługi niematerialne od nierezydentów (czyli przedsiębiorców nieposiadających w Polsce siedziby ani oddziału) mogą być zobowiązani do opłacenia tzw. podatku u źródła.

Zgodnie z polskimi przepisami o podatku dochodowym podatnicy nieposiadający siedziby na terytorium naszego kraju podlegają obowiązkowi podatkowemu od przychodów osiąganych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Podatek od określonych w ustawie przychodów jest pobierany w momencie zapłaty zobowiązania przez polskiego podatnika. Oznacza to, że polski przedsiębiorca płaci do zagranicznego dostawcy kwotę zobowiązania pomniejszoną o podatek, który następnie odprowadza w imieniu nierezydenta do właściwego dla podmiotów zagranicznych urzędu skarbowego.

Czasami nie ma możliwości potrącenia podatku w momencie zapłaty, np. ze względu na charakter transakcji. Wówczas polski podatnik jest zobowiązany do ubruttowienia podstawy i odprowadzenia kwoty wyliczonego podatku do właściwego urzędu skarbowego. Wysokość tak wyliczonego podatku stanowi koszt uzyskania przychodu polskiego przedsiębiorcy.

 

Art. 21 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz art. 29 ust. 1  ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych określają katalog przychodów, od których pobierany jest zryczałtowany podatek w wysokości 20% lub 10% kwoty przychodu (w zależności od rodzaju transakcji).

Zawiera on m.in.: przychody:

  • z odsetek,
  • z praw autorskich lub praw pokrewnych, z praw do projektów wynalazczych, znaków towarowych i wzorów zdobniczych, w tym również ze sprzedaży tych praw,
  • z należności za udostępnienie tajemnicy receptury lub procesu produkcyjnego,
  • za użytkowanie lub prawo do użytkowania urządzenia przemysłowego, w tym także środka transportu, urządzenia handlowego lub naukowego,
  • z tytułu świadczeń: doradczych, księgowych, badania rynku, usług prawnych, usług reklamowych, zarządzania i kontroli, przetwarzania danych, usług rekrutacji pracowników i pozyskiwania personelu, gwarancji i poręczeń oraz świadczeń o podobnym charakterze,
  • uzyskane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez zagraniczne przedsiębiorstwa żeglugi powietrznej.

W przypadku ww. przychodów należy sprawdzić, czy pomiędzy Polską a krajem rezydencji odbiorcy płatności została zawarta umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania. Jeżeli kontrahent zagraniczny posiada aktualny certyfikat rezydencji podatkowej, to wówczas będzie możliwe obniżenie podatku u źródła do wysokości wynikającej z umowy międzynarodowej lub nie pobieranie go wcale.

Natomiast w sytuacji braku umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania bądź braku aktualnego certyfikatu płatnik zobowiązany jest pobrać i odprowadzić podatek w pełnej wysokości.

Płatnik wypłacający należności za granicę osobie prawnej zobowiązany jest w terminie:

- do 7 dnia następującego po miesiącu, w którym podatek został pobrany przekazać go na rachunek urzędu skarbowego właściwego w sprawach opodatkowania osób zagranicznych

- do końca pierwszego miesiąca następującego po roku podatkowym, w którym powstał obowiązek podatkowy przesłać ww. urzędowi skarbowemu deklarację roczną o wysokości pobranego przez płatnika zryczałtowanego podatku od osób prawnych na formularzu CIT-10Z

- do końca trzeciego miesiąca następującego po roku podatkowym (a w razie zaprzestania działalności przed upływem tego terminu – do dnia zaprzestania działalności) przesłać podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu właściwemu w sprawach opodatkowania osób zagranicznych, informację o wysokości osiągniętego przychodu (dochodu) na formularzu IFT-2R

Informację IFT-2R należy sporządzić i przesłać również, jeżeli zgodnie z umową międzynarodową płatnik nie był zobowiązany do poboru podatku.

Płatnik wypłacający należności za granicę osobie fizycznej zobowiązany jest w terminie:

- do 20 dnia następującego po miesiącu, w którym został pobrany podatek, przekazać go na rachunek urzędu skarbowego właściwego wg swojego miejsca zamieszkania (płatnik jest osobą fizyczną) lub siedziby bądź miejsca prowadzenia działalności

- do końca stycznia roku następującego po roku podatkowym (a w razie zaprzestania przez płatnika prowadzenia działalności przed końcem stycznia – do dnia zaprzestania tej działalności), przesłać wyżej wymienionemu urzędowi skarbowemu deklarację o zryczałtowanym podatku dochodowym na formularzu PIT-8AR

- do końca lutego roku następującego po roku podatkowym (a w razie zaprzestania przez płatnika prowadzenia działalności przed końcem lutego – do dnia zaprzestania tej działalności), przesłać podatnikowi i wyżej wymienionemu urzędowi skarbowemu informację o wysokości przychodu (dochodu) na formularzu IFT-1R.

Informację IFT-1R należy sporządzić i przesłać również, jeżeli zgodnie z umową międzynarodową płatnik nie był zobowiązany do poboru podatku.

 

Przykład 1.

Spółka z Niemiec sprzedała prawo do użytkowania znaku towarowego przedsiębiorcy z Polski. Zgodnie z umową podatek u źródła zostanie potrącony w momencie zapłaty należności przez polskiego przedsiębiorcę. Opłata za użytkowanie znaku towarowego wynosi 2.000 zł.

W związku z tym, że Spółka z Niemiec przekazała certyfikat rezydencji podatkowej, wówczas polski przedsiębiorca może skorzystać ze zmniejszenia wysokości podatku u źródła z 20% na 5% kwoty zgodnie z umową o unikaniu podwójnego opodatkowania.

Obliczenia:

2.000 zł * 5% = 100 zł – wysokość podatku do przekazania właściwemu dla podmiotów zagranicznych urzędowi skarbowemu

2.000 zł - 100 zł = 1.900 zł – kwota należności przekazana kontrahentowi zagranicznemu

 

Przykład 2.

Spółka z Niemiec sprzedała prawo do użytkowania znaku towarowego przedsiębiorcy z Polski. Zgodnie z umową podatek u źródła zostanie potrącony w momencie zapłaty należności przez polskiego przedsiębiorce. Opłata za użycie znaku towarowego wynosi 2.000 zł.

W związku z tym, że Spółka z Niemiec nie przekazała certyfikat rezydencji podatkowej, wówczas polski przedsiębiorca musi zastosować stawkę 20%.

Obliczenie:

2.000 zł * 20% = 400 zł – wysokość podatku do przekazania właściwemu dla podmiotów zagranicznych urzędowi skarbowemu

2.000 zł - 400 zł = 1.600 zł – kwota należności przekazana kontrahentowi zagranicznemu

 

Przykład 3.

Spółka z Niemiec sprzedała prawo do użytkowania znaku towarowego przedsiębiorcy z Polski. Zgodnie z umową użytkowania prawa zostanie przekazane po dokonaniu płatności przez polskiego przedsiębiorcę. Opłata za użytkowanie znaku towarowego wynosi 2.000 zł. Kontrahent niemiecki nie przekazał certyfikatu rezydencji podatkowej.

 

Obliczenie podatku u źródła:

Ubruttowienie podstawy

Aby ubruttowić kwotę netto należy podzielić należności netto przez procent stanowiący wynik różnicy między liczbą 1 i stawką podatku u źródła.

2.000 zł / (1-(1*20%)) = 2.000 zł / 0,8 = 2.500 zł 

2.500 zł * 20% = 500 zł – wysokość podatku do przekazania właściwemu dla podmiotów zagranicznych urzędowi skarbowemu

 

Autor: Księgowa grupy BRDI SA

INNE ARTYKUŁY Z TEGO DZIAŁU
Nowelizacja – od  1 września 2019 roku czy będzie NIP nabywcy na paragonie ?

Nowelizacja – od 1 września 2019 roku czy będzie NIP nabywcy na paragonie ?

Ustawa nowelizacyjna z 31/05/2019 roku zmienia pierwotny termin wejścia w życie  z  1/07/2019 na 1/09/2019 roku projektu dotyczącego obowiązku umieszczania numeru NIP na paragonach wystawianych na rzecz przedsiębiorców.
Wady i zalety faktur elektronicznych

Wady i zalety faktur elektronicznych

E-FAKTURA – JAKIE KORZYŚCI DAJE PRZEDSIĘBIORSTWOM PRZEJŚCIE NA ELEKTRONICZNĄ FORMĘ DOKUMENTÓW?
Karty paliwowe względem podatku od towarów i usług i orzecznictwa TSUE

Karty paliwowe względem podatku od towarów i usług i orzecznictwa TSUE

Karta paliwowa stanowi wygodne narzędzie bezgotówkowego rozliczenia zakupów dokonanych na stacjach benzynowych. Najczęstszymi operatorami wskazanej formy rozliczeń są m.in. BP, Orlen, Shell czy też Lotos.
Co powinieneś wiedzieć o zatrudnianiu nieletnich lub młodocianych

Co powinieneś wiedzieć o zatrudnianiu nieletnich lub młodocianych

Przed nami coraz cieplejsze miesiące, wyczekiwane lato, a co za tym idzie upragniony wypoczynek. Dla niektórych jednak to doskonały czas na szukanie pracy, często sezonowej, bowiem jak grzyby po deszczu wyrastają kolorowe stragany z pamiątkami, ogródki z lodami czy budki z zapiekankami.
Proponowane zmiany w Split payment

Proponowane zmiany w Split payment

Mechanizm podzielonej płatności został wdrożony 1 lipca 2018 roku w ramach zmiany ustawy o podatku od towarów i usług. Na ten moment mechanizm ten jest dobrowolny. 
SPOSOBY UJMOWANIA KOSZTÓW W KPiR – METODA MEMORIAŁOWA CZY KASOWA?

SPOSOBY UJMOWANIA KOSZTÓW W KPiR – METODA MEMORIAŁOWA CZY KASOWA?

Dla przedsiębiorców prowadzących podatkową księgę przychodów i rozchodów bardzo istotną kwestią jest rozpoznanie momentu poniesienia kosztu i odpowiedniego zaewidencjonowania go w KPiR. W tym celu mają do wyboru dwa sposoby ujmowania kosztów.
Jesteśmy partnerem ogólnopolskiej sieci certyfikowanych biur rachunkowych

Jesteśmy partnerem ogólnopolskiej sieci certyfikowanych biur rachunkowych

Sieć OSCBR powstała w ramach wspólnego przedsięwzięcia mBanku i SuperKsięgowej. 
Wydłużony termin zgłoszenia formy opodatkowania w 2019 r.

Wydłużony termin zgłoszenia formy opodatkowania w 2019 r.

W 2018 r. podatnik chcąc zmienić formę opodatkowania na podatek liniowy, mógł dokonać zmiany jedynie raz w roku do dnia 20 stycznia roku, w którym podatnik prowadzący działalność gospodarczą miał zamiar stosować tę formę.
KODEKS PRACY – CO NAM PRZYNIESIE 2019 ROK.

KODEKS PRACY – CO NAM PRZYNIESIE 2019 ROK.

Kodeks Pracy jest aktualnie jednym z częściej aktualizowanych aktów prawnych. Tylko w 2018 roku zmiany w tym akcie prawnym były wprowadzane aż 6 razy.
OD STYCZNIA 9% PODATKU CIT

OD STYCZNIA 9% PODATKU CIT

Od stycznia 2019 roku ustawodawca wprowadza obniżoną do wysokości 9% stawkę podatku CIT dla niektórych podatników. Nowa stawka zastąpi obowiązującą obecnie 15% stawkę podatku CIT.
strefa klienta

STREFA KLIENTA