Podatek u źródła
Skontaktuj się z nami, pracujemy w godz. 8:30-17.00
DZIAŁAMY RAZEM
mbank oscbr brdi fundusz pio
JESTEŚMY PARTNEREM OGÓLNOPOLSKIEJ SIECI CERTYFIKOWANYCH BIUR RACHUNKOWYCH

JESTEŚMY PARTNEREM OGÓLNOPOLSKIEJ SIECI CERTYFIKOWANYCH BIUR RACHUNKOWYCH

Sieć OSCBR powstała w ramach wspólnego przedsięwzięcia mBanku i SuperKsięgowej. Należą do niej lokalne biura księgowe, które zapewniają wysiki standard usług oraz wykorzystują nowoczesny system księgowy online. Jako biuro rachunkowe zaangażowane w projekt musieliśmy spełnić wysokie wymagania jakościowe mBanku i SuperKsięgowej oraz przejsć proces certyfikacji.

KSIĘGOWOŚĆ

KSIĘGOWOŚĆ

na miarę Twoich potrzeb

Analizujemy, doradzamy a także dokonujemy
wszelkich operacji księgowych i płacowych!

JAKO NIELICZNI KSIĘGUJEMY NA WIELU PROGRAMACH

JAKO NIELICZNI KSIĘGUJEMY NA WIELU PROGRAMACH

SYMFONIA, ENOVA, OPTIMA, RAKS ORAZ E-KSIEGOWOSC

Nie boimy się nowości, wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom naszych Klientów

Podatek u źródła

Polscy przedsiębiorcy nabywający usługi niematerialne od nierezydentów (czyli przedsiębiorców nieposiadających w Polsce siedziby ani oddziału) mogą być zobowiązani do opłacenia tzw. podatku u źródła.

Zgodnie z polskimi przepisami o podatku dochodowym podatnicy nieposiadający siedziby na terytorium naszego kraju podlegają obowiązkowi podatkowemu od przychodów osiąganych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Podatek od określonych w ustawie przychodów jest pobierany w momencie zapłaty zobowiązania przez polskiego podatnika. Oznacza to, że polski przedsiębiorca płaci do zagranicznego dostawcy kwotę zobowiązania pomniejszoną o podatek, który następnie odprowadza w imieniu nierezydenta do właściwego dla podmiotów zagranicznych urzędu skarbowego.

Czasami nie ma możliwości potrącenia podatku w momencie zapłaty, np. ze względu na charakter transakcji. Wówczas polski podatnik jest zobowiązany do ubruttowienia podstawy i odprowadzenia kwoty wyliczonego podatku do właściwego urzędu skarbowego. Wysokość tak wyliczonego podatku stanowi koszt uzyskania przychodu polskiego przedsiębiorcy.

 

Art. 21 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz art. 29 ust. 1  ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych określają katalog przychodów, od których pobierany jest zryczałtowany podatek w wysokości 20% lub 10% kwoty przychodu (w zależności od rodzaju transakcji).

Zawiera on m.in.: przychody:

  • z odsetek,
  • z praw autorskich lub praw pokrewnych, z praw do projektów wynalazczych, znaków towarowych i wzorów zdobniczych, w tym również ze sprzedaży tych praw,
  • z należności za udostępnienie tajemnicy receptury lub procesu produkcyjnego,
  • za użytkowanie lub prawo do użytkowania urządzenia przemysłowego, w tym także środka transportu, urządzenia handlowego lub naukowego,
  • z tytułu świadczeń: doradczych, księgowych, badania rynku, usług prawnych, usług reklamowych, zarządzania i kontroli, przetwarzania danych, usług rekrutacji pracowników i pozyskiwania personelu, gwarancji i poręczeń oraz świadczeń o podobnym charakterze,
  • uzyskane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez zagraniczne przedsiębiorstwa żeglugi powietrznej.

W przypadku ww. przychodów należy sprawdzić, czy pomiędzy Polską a krajem rezydencji odbiorcy płatności została zawarta umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania. Jeżeli kontrahent zagraniczny posiada aktualny certyfikat rezydencji podatkowej, to wówczas będzie możliwe obniżenie podatku u źródła do wysokości wynikającej z umowy międzynarodowej lub nie pobieranie go wcale.

Natomiast w sytuacji braku umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania bądź braku aktualnego certyfikatu płatnik zobowiązany jest pobrać i odprowadzić podatek w pełnej wysokości.

Płatnik wypłacający należności za granicę osobie prawnej zobowiązany jest w terminie:

- do 7 dnia następującego po miesiącu, w którym podatek został pobrany przekazać go na rachunek urzędu skarbowego właściwego w sprawach opodatkowania osób zagranicznych

- do końca pierwszego miesiąca następującego po roku podatkowym, w którym powstał obowiązek podatkowy przesłać ww. urzędowi skarbowemu deklarację roczną o wysokości pobranego przez płatnika zryczałtowanego podatku od osób prawnych na formularzu CIT-10Z

- do końca trzeciego miesiąca następującego po roku podatkowym (a w razie zaprzestania działalności przed upływem tego terminu – do dnia zaprzestania działalności) przesłać podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu właściwemu w sprawach opodatkowania osób zagranicznych, informację o wysokości osiągniętego przychodu (dochodu) na formularzu IFT-2R

Informację IFT-2R należy sporządzić i przesłać również, jeżeli zgodnie z umową międzynarodową płatnik nie był zobowiązany do poboru podatku.

Płatnik wypłacający należności za granicę osobie fizycznej zobowiązany jest w terminie:

- do 20 dnia następującego po miesiącu, w którym został pobrany podatek, przekazać go na rachunek urzędu skarbowego właściwego wg swojego miejsca zamieszkania (płatnik jest osobą fizyczną) lub siedziby bądź miejsca prowadzenia działalności

- do końca stycznia roku następującego po roku podatkowym (a w razie zaprzestania przez płatnika prowadzenia działalności przed końcem stycznia – do dnia zaprzestania tej działalności), przesłać wyżej wymienionemu urzędowi skarbowemu deklarację o zryczałtowanym podatku dochodowym na formularzu PIT-8AR

- do końca lutego roku następującego po roku podatkowym (a w razie zaprzestania przez płatnika prowadzenia działalności przed końcem lutego – do dnia zaprzestania tej działalności), przesłać podatnikowi i wyżej wymienionemu urzędowi skarbowemu informację o wysokości przychodu (dochodu) na formularzu IFT-1R.

Informację IFT-1R należy sporządzić i przesłać również, jeżeli zgodnie z umową międzynarodową płatnik nie był zobowiązany do poboru podatku.

 

Przykład 1.

Spółka z Niemiec sprzedała prawo do użytkowania znaku towarowego przedsiębiorcy z Polski. Zgodnie z umową podatek u źródła zostanie potrącony w momencie zapłaty należności przez polskiego przedsiębiorcę. Opłata za użytkowanie znaku towarowego wynosi 2.000 zł.

W związku z tym, że Spółka z Niemiec przekazała certyfikat rezydencji podatkowej, wówczas polski przedsiębiorca może skorzystać ze zmniejszenia wysokości podatku u źródła z 20% na 5% kwoty zgodnie z umową o unikaniu podwójnego opodatkowania.

Obliczenia:

2.000 zł * 5% = 100 zł – wysokość podatku do przekazania właściwemu dla podmiotów zagranicznych urzędowi skarbowemu

2.000 zł - 100 zł = 1.900 zł – kwota należności przekazana kontrahentowi zagranicznemu

 

Przykład 2.

Spółka z Niemiec sprzedała prawo do użytkowania znaku towarowego przedsiębiorcy z Polski. Zgodnie z umową podatek u źródła zostanie potrącony w momencie zapłaty należności przez polskiego przedsiębiorce. Opłata za użycie znaku towarowego wynosi 2.000 zł.

W związku z tym, że Spółka z Niemiec nie przekazała certyfikat rezydencji podatkowej, wówczas polski przedsiębiorca musi zastosować stawkę 20%.

Obliczenie:

2.000 zł * 20% = 400 zł – wysokość podatku do przekazania właściwemu dla podmiotów zagranicznych urzędowi skarbowemu

2.000 zł - 400 zł = 1.600 zł – kwota należności przekazana kontrahentowi zagranicznemu

 

Przykład 3.

Spółka z Niemiec sprzedała prawo do użytkowania znaku towarowego przedsiębiorcy z Polski. Zgodnie z umową użytkowania prawa zostanie przekazane po dokonaniu płatności przez polskiego przedsiębiorcę. Opłata za użytkowanie znaku towarowego wynosi 2.000 zł. Kontrahent niemiecki nie przekazał certyfikatu rezydencji podatkowej.

 

Obliczenie podatku u źródła:

Ubruttowienie podstawy

Aby ubruttowić kwotę netto należy podzielić należności netto przez procent stanowiący wynik różnicy między liczbą 1 i stawką podatku u źródła.

2.000 zł / (1-(1*20%)) = 2.000 zł / 0,8 = 2.500 zł 

2.500 zł * 20% = 500 zł – wysokość podatku do przekazania właściwemu dla podmiotów zagranicznych urzędowi skarbowemu

 

Autor: Księgowa grupy BRDI SA

INNE ARTYKUŁY Z TEGO DZIAŁU
Być czy nie być vatowcem?

Być czy nie być vatowcem?

Czy przedsiębiorca, który ma prawo do zwolnienia z podatku vat powinien zdecydować się na bycie czynnym podatnikiem podatku vat?
Jeden numer do rozliczeń z Urzędem Skarbowym

Jeden numer do rozliczeń z Urzędem Skarbowym

Własny, indywidualny rachunek bankowy do rozliczeń z fiskusem – takie rozwiązanie ma wejść w życie od 1 stycznia 2020 r.
Czy prezenty ślubne i komunijne podlegają podatkowi od darowizny?

Czy prezenty ślubne i komunijne podlegają podatkowi od darowizny?

Często zadajmy sobie pytanie czy prezenty, które otrzymujemy podczas uroczystości jak m.in. ślub czy komunia podlegają opodatkowaniu? Ministerstwo Finansów odpowiedziało na interpelację poselską. 
Zerowy PIT dla młodych

Zerowy PIT dla młodych

Nowe przepisy od 1 sierpnia 2019 r. 
NOWA MATRYCA STAWEK VAT - SPRAWDŹ W KTÓRYCH SEKTORACH NASTĄPIĄ ZMIANY I KIEDY

NOWA MATRYCA STAWEK VAT - SPRAWDŹ W KTÓRYCH SEKTORACH NASTĄPIĄ ZMIANY I KIEDY

Uchwalona przez Sejm 19 lipca 2019 roku nowa matryca VAT to w większości dobra informacja dla konsumentów. Jak argumentowało Ministerstwo Finansów, zmiany mają radykalnie uprościć system stawek, czyli chodzi o prawidłowe przyporządkowanie towarów lub usług do stawek VAT.
Nowelizacja – od  1 września 2019 roku czy będzie NIP nabywcy na paragonie ?

Nowelizacja – od 1 września 2019 roku czy będzie NIP nabywcy na paragonie ?

Ustawa nowelizacyjna z 31/05/2019 roku zmienia pierwotny termin wejścia w życie  z  1/07/2019 na 1/09/2019 roku projektu dotyczącego obowiązku umieszczania numeru NIP na paragonach wystawianych na rzecz przedsiębiorców.
Wady i zalety faktur elektronicznych

Wady i zalety faktur elektronicznych

E-FAKTURA – JAKIE KORZYŚCI DAJE PRZEDSIĘBIORSTWOM PRZEJŚCIE NA ELEKTRONICZNĄ FORMĘ DOKUMENTÓW?
Karty paliwowe względem podatku od towarów i usług i orzecznictwa TSUE

Karty paliwowe względem podatku od towarów i usług i orzecznictwa TSUE

Karta paliwowa stanowi wygodne narzędzie bezgotówkowego rozliczenia zakupów dokonanych na stacjach benzynowych. Najczęstszymi operatorami wskazanej formy rozliczeń są m.in. BP, Orlen, Shell czy też Lotos.
Co powinieneś wiedzieć o zatrudnianiu nieletnich lub młodocianych

Co powinieneś wiedzieć o zatrudnianiu nieletnich lub młodocianych

Przed nami coraz cieplejsze miesiące, wyczekiwane lato, a co za tym idzie upragniony wypoczynek. Dla niektórych jednak to doskonały czas na szukanie pracy, często sezonowej, bowiem jak grzyby po deszczu wyrastają kolorowe stragany z pamiątkami, ogródki z lodami czy budki z zapiekankami.
Proponowane zmiany w Split payment

Proponowane zmiany w Split payment

Mechanizm podzielonej płatności został wdrożony 1 lipca 2018 roku w ramach zmiany ustawy o podatku od towarów i usług. Na ten moment mechanizm ten jest dobrowolny. 
strefa klienta

STREFA KLIENTA