SPOSOBY UJMOWANIA KOSZTÓW W KPiR – METODA MEMORIAŁOWA CZY KASOWA?
Skontaktuj się z nami, pracujemy w godz. 8:30-17.00
DZIAŁAMY RAZEM
mbank oscbr brdi fundusz pio
JESTEŚMY PARTNEREM OGÓLNOPOLSKIEJ SIECI CERTYFIKOWANYCH BIUR RACHUNKOWYCH

JESTEŚMY PARTNEREM OGÓLNOPOLSKIEJ SIECI CERTYFIKOWANYCH BIUR RACHUNKOWYCH

Sieć OSCBR powstała w ramach wspólnego przedsięwzięcia mBanku i SuperKsięgowej. Należą do niej lokalne biura księgowe, które zapewniają wysiki standard usług oraz wykorzystują nowoczesny system księgowy online. Jako biuro rachunkowe zaangażowane w projekt musieliśmy spełnić wysokie wymagania jakościowe mBanku i SuperKsięgowej oraz przejsć proces certyfikacji.

KSIĘGOWOŚĆ

KSIĘGOWOŚĆ

na miarę Twoich potrzeb

Analizujemy, doradzamy a także dokonujemy
wszelkich operacji księgowych i płacowych!

JAKO NIELICZNI KSIĘGUJEMY NA WIELU PROGRAMACH

JAKO NIELICZNI KSIĘGUJEMY NA WIELU PROGRAMACH

SYMFONIA, ENOVA, OPTIMA, RAKS ORAZ E-KSIEGOWOSC

Nie boimy się nowości, wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom naszych Klientów

SPOSOBY UJMOWANIA KOSZTÓW W KPiR – METODA MEMORIAŁOWA CZY KASOWA?

Dla przedsiębiorców prowadzących podatkową księgę przychodów i rozchodów bardzo istotną kwestią jest rozpoznanie momentu poniesienia kosztu i odpowiedniego zaewidencjonowania go w KPiR. W tym celu mają do wyboru dwa sposoby ujmowania kosztów.

Niezależnie od wybranej metody jedną z najważniejszych zasad jest konieczność ujmowania w księgach rachunkowych jednostki wszelkich zdarzeń gospodarczych, które miały miejsce w danym okresie sprawozdawczym. Zgodnie z tą zasadą przychody uważa się za osiągnięte, a koszty za poniesione w momencie ich wystąpienia, a nie w momencie ich wpływu (w przypadku przychodów) lub wydatków środków pieniężnych (w przypadku kosztów). Oznacza to, że w księgach rachunkowych jednostki należy ująć wszystkie osiągnięte, przypadające na jej rzecz przychody i obciążające ją koszty związane z tymi przychodami, dotyczące danego roku obrotowego, niezależnie od terminu ich zapłaty.

W metodzie memoriałowej bardzo ważne jest rozdzielenie kosztów, na koszty bezpośrednio związane z przychodem uzyskiwanym w danym roku oraz koszty pośrednie. Taki podział jest kluczowy, ponieważ od tego zależy, kiedy dany wydatek należy zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu.

Koszty, które w sposób bezpośredni związane są z uzyskiwanym przychodem, poniesione w danym roku lub w roku następnym, ale do dnia złożenia zeznania podatkowego, powinny być ujęte w roku, w którym zostały osiągnięte odpowiadające im przychody.

Koszty bezpośrednie to takie, które można bezpośrednio przyporządkować do faktur, jakie wystawiane są kontrahentom. Jest to np. zakup towarów, które następnie podlegają odsprzedaży, zakup usługi niezbędnej do tego, aby można było zrealizować kontrakt (np. pomoc prawna przy sporządzeniu konkretnej umowy, wynagrodzenie bezpośrednio związane z wykonaną przez przedsiębiorstwo usługą).

Sytuacja wygląda inaczej w kwestii  kosztów pośrednich, czyli takich, których nie można jednoznacznie przyporządkować do konkretnego osiągniętego przychodu, np. wydatki na reklamę, abonament telefoniczny, czynsz, sprzęt biurowy. Wydatki takie zalicza się do kosztów uzyskania przychodu w dniu wystawienia faktury.

Drugą opcją do wyboru jest metoda kasowa zwana także uproszczoną. Jak sama nazwa wskazuje ma za zadanie uprościć podatnikom rozliczenie. Główna zasada mówi, iż koszty potrącane są w roku podatkowym, w którym zostały poniesione, bez względu na to, jakiego okresu dotyczą.

Przy metodzie uproszczonej nie występuje również podział na koszty pośrednio i bezpośrednio związane z przychodami - wszystkie traktuje się w jednakowy sposób. Dobrym przykładem może być tu księgowanie polisy ubezpieczeniowej, obejmującej dwa lata podatkowe. Przy metodzie memoriałowej przedsiębiorca byłby zobligowany to podziału kosztu proporcjonalnie na lata, których dotyczy i odpowiedniego zaksięgowania jego części we właściwych okresach. Przy metodzie uproszczonej, wydatek taki należy ująć w dacie wystawienia polisy, jednorazowo.

Należy jednak pamiętać, iż uproszczenie to nie dotyczy wszystkich kategorii tzw. kosztów. Wyjątek od tej zasady stanowią np. zaliczki na podatek dochodowy, wypłacone wynagrodzenia oraz składki ZUS - te księguje się w dacie ich faktycznej zapłaty.

Wybór jednego sposobu ujmowania kosztów to kwestia zależna tylko i wyłącznie od przedsiębiorcy. Przed decyzją warto przeanalizować dokładnie, z czym wiąże się każda z nich oraz co będzie łatwiejsze dla danego podatnika. Ważne jest, żeby raz wybraną metodę stosować konsekwentnie do końca danego roku podatkowego. Ewentualnej zmiany można dokonać wraz z rozpoczęciem nowego roku i nie jest wymagane, aby o wybranej metodzie informować urząd skarbowy.

Warto zwrócić uwagę również na różnicę w przepisach mówiących o podatku dochodowym od przepisów regulujących kwestię rozliczeń podatku VAT. Metoda kasowa w przypadku PIT to zupełnie coś innego niż metoda kasowa stosowana w przypadku podatku od towarów i usług.

Księgowa Grupa BRDI SA

INNE ARTYKUŁY Z TEGO DZIAŁU
Być czy nie być vatowcem?

Być czy nie być vatowcem?

Czy przedsiębiorca, który ma prawo do zwolnienia z podatku vat powinien zdecydować się na bycie czynnym podatnikiem podatku vat?
Jeden numer do rozliczeń z Urzędem Skarbowym

Jeden numer do rozliczeń z Urzędem Skarbowym

Własny, indywidualny rachunek bankowy do rozliczeń z fiskusem – takie rozwiązanie ma wejść w życie od 1 stycznia 2020 r.
Czy prezenty ślubne i komunijne podlegają podatkowi od darowizny?

Czy prezenty ślubne i komunijne podlegają podatkowi od darowizny?

Często zadajmy sobie pytanie czy prezenty, które otrzymujemy podczas uroczystości jak m.in. ślub czy komunia podlegają opodatkowaniu? Ministerstwo Finansów odpowiedziało na interpelację poselską. 
Zerowy PIT dla młodych

Zerowy PIT dla młodych

Nowe przepisy od 1 sierpnia 2019 r. 
NOWA MATRYCA STAWEK VAT - SPRAWDŹ W KTÓRYCH SEKTORACH NASTĄPIĄ ZMIANY I KIEDY

NOWA MATRYCA STAWEK VAT - SPRAWDŹ W KTÓRYCH SEKTORACH NASTĄPIĄ ZMIANY I KIEDY

Uchwalona przez Sejm 19 lipca 2019 roku nowa matryca VAT to w większości dobra informacja dla konsumentów. Jak argumentowało Ministerstwo Finansów, zmiany mają radykalnie uprościć system stawek, czyli chodzi o prawidłowe przyporządkowanie towarów lub usług do stawek VAT.
Nowelizacja – od  1 września 2019 roku czy będzie NIP nabywcy na paragonie ?

Nowelizacja – od 1 września 2019 roku czy będzie NIP nabywcy na paragonie ?

Ustawa nowelizacyjna z 31/05/2019 roku zmienia pierwotny termin wejścia w życie  z  1/07/2019 na 1/09/2019 roku projektu dotyczącego obowiązku umieszczania numeru NIP na paragonach wystawianych na rzecz przedsiębiorców.
Wady i zalety faktur elektronicznych

Wady i zalety faktur elektronicznych

E-FAKTURA – JAKIE KORZYŚCI DAJE PRZEDSIĘBIORSTWOM PRZEJŚCIE NA ELEKTRONICZNĄ FORMĘ DOKUMENTÓW?
Karty paliwowe względem podatku od towarów i usług i orzecznictwa TSUE

Karty paliwowe względem podatku od towarów i usług i orzecznictwa TSUE

Karta paliwowa stanowi wygodne narzędzie bezgotówkowego rozliczenia zakupów dokonanych na stacjach benzynowych. Najczęstszymi operatorami wskazanej formy rozliczeń są m.in. BP, Orlen, Shell czy też Lotos.
Co powinieneś wiedzieć o zatrudnianiu nieletnich lub młodocianych

Co powinieneś wiedzieć o zatrudnianiu nieletnich lub młodocianych

Przed nami coraz cieplejsze miesiące, wyczekiwane lato, a co za tym idzie upragniony wypoczynek. Dla niektórych jednak to doskonały czas na szukanie pracy, często sezonowej, bowiem jak grzyby po deszczu wyrastają kolorowe stragany z pamiątkami, ogródki z lodami czy budki z zapiekankami.
Proponowane zmiany w Split payment

Proponowane zmiany w Split payment

Mechanizm podzielonej płatności został wdrożony 1 lipca 2018 roku w ramach zmiany ustawy o podatku od towarów i usług. Na ten moment mechanizm ten jest dobrowolny. 
strefa klienta

STREFA KLIENTA