SPOSOBY UJMOWANIA KOSZTÓW W KPiR – METODA MEMORIAŁOWA CZY KASOWA?
Skontaktuj się z nami, pracujemy w godz. 8:30-17.00
DZIAŁAMY RAZEM
mbank oscbr brdi fundusz pio
JESTEŚMY PARTNEREM OGÓLNOPOLSKIEJ SIECI CERTYFIKOWANYCH BIUR RACHUNKOWYCH

JESTEŚMY PARTNEREM OGÓLNOPOLSKIEJ SIECI CERTYFIKOWANYCH BIUR RACHUNKOWYCH

Sieć OSCBR powstała w ramach wspólnego przedsięwzięcia mBanku i SuperKsięgowej. Należą do niej lokalne biura księgowe, które zapewniają wysiki standard usług oraz wykorzystują nowoczesny system księgowy online. Jako biuro rachunkowe zaangażowane w projekt musieliśmy spełnić wysokie wymagania jakościowe mBanku i SuperKsięgowej oraz przejsć proces certyfikacji.

KSIĘGOWOŚĆ

KSIĘGOWOŚĆ

na miarę Twoich potrzeb

Analizujemy, doradzamy a także dokonujemy
wszelkich operacji księgowych i płacowych!

JAKO NIELICZNI KSIĘGUJEMY NA WIELU PROGRAMACH

JAKO NIELICZNI KSIĘGUJEMY NA WIELU PROGRAMACH

SYMFONIA, ENOVA, OPTIMA, RAKS ORAZ E-KSIEGOWOSC

Nie boimy się nowości, wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom naszych Klientów

SPOSOBY UJMOWANIA KOSZTÓW W KPiR – METODA MEMORIAŁOWA CZY KASOWA?

Dla przedsiębiorców prowadzących podatkową księgę przychodów i rozchodów bardzo istotną kwestią jest rozpoznanie momentu poniesienia kosztu i odpowiedniego zaewidencjonowania go w KPiR. W tym celu mają do wyboru dwa sposoby ujmowania kosztów.

Niezależnie od wybranej metody jedną z najważniejszych zasad jest konieczność ujmowania w księgach rachunkowych jednostki wszelkich zdarzeń gospodarczych, które miały miejsce w danym okresie sprawozdawczym. Zgodnie z tą zasadą przychody uważa się za osiągnięte, a koszty za poniesione w momencie ich wystąpienia, a nie w momencie ich wpływu (w przypadku przychodów) lub wydatków środków pieniężnych (w przypadku kosztów). Oznacza to, że w księgach rachunkowych jednostki należy ująć wszystkie osiągnięte, przypadające na jej rzecz przychody i obciążające ją koszty związane z tymi przychodami, dotyczące danego roku obrotowego, niezależnie od terminu ich zapłaty.

W metodzie memoriałowej bardzo ważne jest rozdzielenie kosztów, na koszty bezpośrednio związane z przychodem uzyskiwanym w danym roku oraz koszty pośrednie. Taki podział jest kluczowy, ponieważ od tego zależy, kiedy dany wydatek należy zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu.

Koszty, które w sposób bezpośredni związane są z uzyskiwanym przychodem, poniesione w danym roku lub w roku następnym, ale do dnia złożenia zeznania podatkowego, powinny być ujęte w roku, w którym zostały osiągnięte odpowiadające im przychody.

Koszty bezpośrednie to takie, które można bezpośrednio przyporządkować do faktur, jakie wystawiane są kontrahentom. Jest to np. zakup towarów, które następnie podlegają odsprzedaży, zakup usługi niezbędnej do tego, aby można było zrealizować kontrakt (np. pomoc prawna przy sporządzeniu konkretnej umowy, wynagrodzenie bezpośrednio związane z wykonaną przez przedsiębiorstwo usługą).

Sytuacja wygląda inaczej w kwestii  kosztów pośrednich, czyli takich, których nie można jednoznacznie przyporządkować do konkretnego osiągniętego przychodu, np. wydatki na reklamę, abonament telefoniczny, czynsz, sprzęt biurowy. Wydatki takie zalicza się do kosztów uzyskania przychodu w dniu wystawienia faktury.

Drugą opcją do wyboru jest metoda kasowa zwana także uproszczoną. Jak sama nazwa wskazuje ma za zadanie uprościć podatnikom rozliczenie. Główna zasada mówi, iż koszty potrącane są w roku podatkowym, w którym zostały poniesione, bez względu na to, jakiego okresu dotyczą.

Przy metodzie uproszczonej nie występuje również podział na koszty pośrednio i bezpośrednio związane z przychodami - wszystkie traktuje się w jednakowy sposób. Dobrym przykładem może być tu księgowanie polisy ubezpieczeniowej, obejmującej dwa lata podatkowe. Przy metodzie memoriałowej przedsiębiorca byłby zobligowany to podziału kosztu proporcjonalnie na lata, których dotyczy i odpowiedniego zaksięgowania jego części we właściwych okresach. Przy metodzie uproszczonej, wydatek taki należy ująć w dacie wystawienia polisy, jednorazowo.

Należy jednak pamiętać, iż uproszczenie to nie dotyczy wszystkich kategorii tzw. kosztów. Wyjątek od tej zasady stanowią np. zaliczki na podatek dochodowy, wypłacone wynagrodzenia oraz składki ZUS - te księguje się w dacie ich faktycznej zapłaty.

Wybór jednego sposobu ujmowania kosztów to kwestia zależna tylko i wyłącznie od przedsiębiorcy. Przed decyzją warto przeanalizować dokładnie, z czym wiąże się każda z nich oraz co będzie łatwiejsze dla danego podatnika. Ważne jest, żeby raz wybraną metodę stosować konsekwentnie do końca danego roku podatkowego. Ewentualnej zmiany można dokonać wraz z rozpoczęciem nowego roku i nie jest wymagane, aby o wybranej metodzie informować urząd skarbowy.

Warto zwrócić uwagę również na różnicę w przepisach mówiących o podatku dochodowym od przepisów regulujących kwestię rozliczeń podatku VAT. Metoda kasowa w przypadku PIT to zupełnie coś innego niż metoda kasowa stosowana w przypadku podatku od towarów i usług.

Księgowa Grupa BRDI SA

INNE ARTYKUŁY Z TEGO DZIAŁU
Nowelizacja – od  1 września 2019 roku czy będzie NIP nabywcy na paragonie ?

Nowelizacja – od 1 września 2019 roku czy będzie NIP nabywcy na paragonie ?

Ustawa nowelizacyjna z 31/05/2019 roku zmienia pierwotny termin wejścia w życie  z  1/07/2019 na 1/09/2019 roku projektu dotyczącego obowiązku umieszczania numeru NIP na paragonach wystawianych na rzecz przedsiębiorców.
Wady i zalety faktur elektronicznych

Wady i zalety faktur elektronicznych

E-FAKTURA – JAKIE KORZYŚCI DAJE PRZEDSIĘBIORSTWOM PRZEJŚCIE NA ELEKTRONICZNĄ FORMĘ DOKUMENTÓW?
Karty paliwowe względem podatku od towarów i usług i orzecznictwa TSUE

Karty paliwowe względem podatku od towarów i usług i orzecznictwa TSUE

Karta paliwowa stanowi wygodne narzędzie bezgotówkowego rozliczenia zakupów dokonanych na stacjach benzynowych. Najczęstszymi operatorami wskazanej formy rozliczeń są m.in. BP, Orlen, Shell czy też Lotos.
Co powinieneś wiedzieć o zatrudnianiu nieletnich lub młodocianych

Co powinieneś wiedzieć o zatrudnianiu nieletnich lub młodocianych

Przed nami coraz cieplejsze miesiące, wyczekiwane lato, a co za tym idzie upragniony wypoczynek. Dla niektórych jednak to doskonały czas na szukanie pracy, często sezonowej, bowiem jak grzyby po deszczu wyrastają kolorowe stragany z pamiątkami, ogródki z lodami czy budki z zapiekankami.
Proponowane zmiany w Split payment

Proponowane zmiany w Split payment

Mechanizm podzielonej płatności został wdrożony 1 lipca 2018 roku w ramach zmiany ustawy o podatku od towarów i usług. Na ten moment mechanizm ten jest dobrowolny. 
Podatek u źródła

Podatek u źródła

Polscy przedsiębiorcy nabywający usługi niematerialne od nierezydentów (czyli przedsiębiorców nieposiadających w Polsce siedziby ani oddziału) mogą być zobowiązani do opłacenia tzw. podatku u źródła.
Jesteśmy partnerem ogólnopolskiej sieci certyfikowanych biur rachunkowych

Jesteśmy partnerem ogólnopolskiej sieci certyfikowanych biur rachunkowych

Sieć OSCBR powstała w ramach wspólnego przedsięwzięcia mBanku i SuperKsięgowej. 
Wydłużony termin zgłoszenia formy opodatkowania w 2019 r.

Wydłużony termin zgłoszenia formy opodatkowania w 2019 r.

W 2018 r. podatnik chcąc zmienić formę opodatkowania na podatek liniowy, mógł dokonać zmiany jedynie raz w roku do dnia 20 stycznia roku, w którym podatnik prowadzący działalność gospodarczą miał zamiar stosować tę formę.
KODEKS PRACY – CO NAM PRZYNIESIE 2019 ROK.

KODEKS PRACY – CO NAM PRZYNIESIE 2019 ROK.

Kodeks Pracy jest aktualnie jednym z częściej aktualizowanych aktów prawnych. Tylko w 2018 roku zmiany w tym akcie prawnym były wprowadzane aż 6 razy.
OD STYCZNIA 9% PODATKU CIT

OD STYCZNIA 9% PODATKU CIT

Od stycznia 2019 roku ustawodawca wprowadza obniżoną do wysokości 9% stawkę podatku CIT dla niektórych podatników. Nowa stawka zastąpi obowiązującą obecnie 15% stawkę podatku CIT.
strefa klienta

STREFA KLIENTA